با کت و شلوار باید ساعت بپوشیم؟

خلاصه

شاید بگویید چه مسخره، ما که می دانیم چگونه ساعت به دست کنیم. درست است ولی نکاتی خاص در این زمینه وجود دارد:

۱۴۰۰ دوشنبه ۲۲ شهريور
1048بازدید
با کت و شلوار باید ساعت بپوشیم؟

شاید بگویید چه مسخره، ما که می دانیم چگونه ساعت به دست کنیم. درست است ولی نکاتی خاص در این زمینه وجود دارد:

بند آن باید به قدری تنگ باشد که دست شما آزادی حرکتش ۲.۵ سانت باشد. نباید به قدری هم تنگ باشد که بعد از جدا کردن جا بیندازد.
به طور سنتی ساعت ها به دستی خلاف دست اصلیتان بسته می شوند. پس اگر چپ دست هستید آن را به دست راست بیندازید و بلعکس اگر اهل تیپ های کلاسیک هستید حتما این قانون را که خیلی ها رعایت نمی کنند رعایت کنید.
وقتی ایستاده اید پیراهن شما باید روی ساعت را بپوشاند و وقتی دستتان را حرکت می دهید باید ساعتتان معلوم شود.
ساعت شما باید دقیقا روی استخوانی که از مچ تان بیرون زده بسته شود.
اگر کت و شلوار می پوشید ساعت های با صفحه ی بزرگ انتخاب نکنید.

با کت و شلوار باید ساعت بپوشیم؟

مانی فتحی

کارشناس تولید محتوا